Shonan Bakusozoku

Shonan Bakusozoku1986

Yosuke Eguchi is obsessed with handicrafts. Then he meets Mako, who asks him to take over as leader of her biker gang: They mostly get into fights.


Genre:   Action, Anime, Comedy

Alternate Genre:   Anime, Anime Action Films, Anime Dramas, Retro Anime, School Anime

Streaming in:


Audio:   Japanese

Year:   1986

Available From (?):   2016-12-30

Suitable for Age (?):   NR

Family Friendly:   NoDirector(s):   Daiki Yamada , Seiji Izumi

Actor(s):   Banjou Ginga , Daisuke Gori , Hiromi Tsuru , Kaneto Shiozawa , Keiko Toda , Ken Yamaguchi , Masaharu Sato , Michie Tomizawa , Misa Shimizu , Miyuki Sugiura , Sho , Yosuke Eguchi , Yuji Oda , Yusaku Yara