Menu Menu

Home
New on Netflix
Catalogs
Netflix Statistics


KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 2019

Source:Netflix--Click for full image.


A year after the Prism Cup, Shin enrolls into Kakyoin Academy, and he and his friends face their Schwarz Rose rivals and their own demons.

Genre:   Anime, Drama

Alternate Genre:   Anime Series, Drama Anime, School Anime, Sports Anime

Streaming in:


IMDb:   0

Metacritic:   tbd

Audio:   Japanese

Year:   2019

No. of Seasons (?):   1

Not Streaming

Available From (?):   2019-04-13

Suitable for Age (?):   13+

Family Friendly:   NoActor(s):   Daisuke Namikawa , Junta Terashima , Masashi Igarashi , Shinichiro Miki , Shouta Aoi , Showtaro Morikubo , Shunsuke Takeuchi , Soma Saito , Taku Yashiro , Takuma Nagatsuka , Tasuku Hatanaka , Tatsuyuki Kobayashi , Tetsuya Kakihara , Tomoaki Maeno , Tomokazu Sugita , Toshihiko Seki , Toshiki Masuda , Yuma Uchida

Creator(s):   Masakazu Hishida