Menu Menu

Home
New on Netflix
Catalogs
Netflix Statistics


The Unbroken (Shizumanu taiyô)

The Unbroken (Shizumanu taiyô) 2009

Source:Netflix--Click for full image.


After returning to Japan, a former airline union leader is assigned to deal with the aftermath of one of the deadliest aviation accidents in history.

Genre:   Drama

Alternate Genre:   Dramas, Japanese Movies, Movies based on Books, Social Issue Dramas

Streaming in:

Japan

IMDb:   6.7/10

Metacritic:   tbd

Audio:   Japanese

Year:   2009

Duration:   3h11m

Watch on Netflix

Available From (?):   2020-12-31

Suitable for Age (?):   13+

Family Friendly:   NoActor(s):   Erika Toda , Go Kato , Ken Tanaka , Ken Utsui , Ken Watanabe , Kenichi Yajima , Koji Ishizaka , Kyoka Suzuki , Masahiko Nishimura , Mayu Tsuruta , Misa Shimizu , Mitsuko Kusabue , Nao Matsushita , Nenji Kobayashi , Ren Osugi , Shigeru Koyama , Shun Sugata , Tae Kimura , Takashi Kashiwabara , Takehiko Ono , Tatsuo Yamada , Teruyuki Kagawa , Tomokazu Miura , Toru Kazama , Toru Shinagawa , Toshio Shiba , Yasuko Matsuyuki

Director(s):   Setsuro Wakamatsu