Partners: The Movie III (Aibô: Gekijô-ban III)

Partners: The Movie III (Aibô: Gekijô-ban III)2014

The detective duo investigate a suspicious death on a private island, where a militia group rumored to be manufacturing bioweapons has set up base.


Genre:   Crime, Mystery, Thriller

Alternate Genre:   Crime Thrillers, Japanese Movies, Mysteries, Thriller Movies

Streaming in:


Audio:   Japanese

Year:   2014

Duration:   1h54m

Available From (?):   2021-01-27

Suitable for Age (?):   13+

Family Friendly:   NoDirector(s):   Seiji Izumi

Actor(s):   Anju Suzuki , Atsushi Yamanishi , Dai Watanabe , Hiroki Narimiya , Kazuhisa Kawahara , Koji Ishizaka , Kotaro Yoshida , Mitsuhiro Oikawa , Ryo Ono , Ryohei Otani , Ryuji Katagiri , Satoshi Jinbo , Sei Matobu , Seiji Rokkaku , Shin Takuma , Takashi Yamanaka , Toru Kazama , Tsuyoshi Ihara , Yumiko Shaku , Yutaka Mizutani