K: Missing Kings

K: Missing Kings2014

Searching for their missing king, Silver Clan retainers Kuro and Neko must ally with enemies when a Red Clan psychic is kidnapped.


Genre:   Action, Anime

Alternate Genre:   Action & Adventure, Action Anime, Action Sci-Fi & Fantasy, Anime Features, Japanese Movies, Sci-Fi & Fantasy, Sci-Fi & Fantasy Anime

Streaming in:


Audio:   Japanese

Year:   2014

Duration:   1h13m

Available From (?):   2019-04-30

Suitable for Age (?):   13+

Family Friendly:   NoDirector(s):   Shingo Suzuki

Actor(s):   Daisuke Namikawa , Daisuke Ono , Hiro Shimono , Jun Fukuyama , Kaori Nazuka , Kazuyuki Okitsu , Kenjiro Tsuda , Mamoru Miyano , Masakazu Morita , Mikako Komatsu , Miyuki Sawashiro , Satomi Sato , Takahiro Sakurai , Tomokazu Sugita , Yui Horie , Yuichi Nakamura , Yuki Kaji